Prečo práve elektrický radiátor?

Vykurovanie elektrickými radiátormi je v dnešnej dobe veľmi populárne najmä vďaka nízkym energetickým nárokom budov a stáva plnohodnotným vykurovaním pre rodinné domy. Už prestáva platiť dogma, že elektrické vykurovanie je veľmi drahé, čo sa týka prevádzkových nákladov, keďže pri minimálnej spotrebe energie v nízko energetických domoch je aj spotreba veľmi malá. Elektrická energia je základná energia ktorá bola, je a vždy bude dostupná všade kde je to potrebné. Medzi základné výhody elektrického vykurovania patria hlavne nízke vstupné náklady a jednoduchosť realizácie. Použitím elektrických radiátorov IQ line automaticky získavate možnosť regulácie v každej miestnosti nezávisle od inej miestnosti, tzv. zónovú reguláciu. Vďaka WiFi ovládaniu máte možnosť ovládať a kontrolovať teplotu v každej jednej miestnosti odkiaľkoľvek zo sveta. 

Výhody elektrického vykurovania radiátormi IQ Line 

- Možnosť svojpomocnej montáže na stenu (ak je pripravený elektrický rozvod)
- Každú miestnosť regulujete samostatne - zónová regulácia
- Elektrické vykurovanie sa veľmi dobre reguluje, vďaka tomu má minimálne straty
- Nízke vstupné náklady 
- Nieje potrebná plynová prípojka (min. 1000Eur)
- Nieje potrebný komín (min 1500Eur)
- Žiadna kotolňa alebo technická miestnosť
- Nieje potrebná pravidelná revízia komína či plynového kotla (50-100eur ročne)
- Bezpečné vykurovanie z hľadiska výbuchu či požiaru
- Pri poruche radiátora vypadne len jedna miestnosť ostatné miestnosti vykurujú ďalej
- Elektrická energia je základnou energiou s najväčšou dostupnosťou
- Elektrická energia zažíva vďaka elektromobilom nový vývoj (efektívnejšia výroba a uskladňovanie)
- Elektrická energia nieje zdrojom ktorý sa vyčerpá, vyrábame ju
- Elektrická energia je tak ekologická ako je ekologická jej výroba 
- Do budúcnosti je obrovský tlak na ekologickú a efektívnu výrobu elektrickej energie