Porovnanie elektrických radiátorov OIL a STONE

Elektrické radiátory s montážou na stenu IQ line OIL WiFi a IQ line STONE WiFi sa líšia len odlišným typom akumulačnej výplne. IQ Line OIL má výplň ekologický olej.

IQ Line STONE má kamennú výplň.

Všetky funkcie a ovládanie majú úplne zhodné.


Výhodou elektrických radiátorov IQ line OIL je ich nižšia hmotnosť a rýchlejší nábeh (skôr sa nahrejú). Nevýhodou je že pri výpadku napájania napr. v dvojtarifnej prevádzke zasa skôr vychladnú.

Výhodou elektrických radiátorov IQ line STONE je ich pomalšie chladnutie nevýhodou zasa pomalší nábeh a výššia hmotnosť.

         Parameter                  IQ Line OIL                 IQ Line STONE       
Akumulačná náplň Olej Kameň
Výkonové rady 700,1000,1500,2000 1000,1500,2000
Napájacie napätie 230V ac 230V ac
Presnosť snímania teploty 0,5°C 0,5°C
Rozsah regulácie 7-30°C 7-30°C
Prívodný kábel 1,5m 1,5m
Krytie IP24 IP24
Akumulácia tepla 25 min 40 min
Váhy podľa výkonov 9kg, 10kg, 15kg, 19kg 15kg, 22kg, 30kg

 

Na základe týchto vlastností sa IQ line OIL hodia skôr do miestností a objektov kde sa teplota často mení prípadne nie sú trvalo obývané. IQ line STONE sa hodia do objektov ktoré sú trvalo obývané a majú dvojtarifnú prevádzku, lepšie pokryjú výpadky napájania. Nieje to však pravidlo len odporúčanie.