Ovládanie a nastavenie radiátorov cez WiFi

Dotykový LCD display

Elektrický radiátor s montážou na stenu IQ line OIL a STONE môžete naprogramovať manuálne pomocou elegantného dotykového displeja umiestneného v hornej časti radiátora.

Jednoduché ovládanie pomocou 4 dotykových tlačidiel umiestnených na 3´´ palcovom LCD displeji, umožňuje vybrať zo 7 prednastavených programov alebo vytvoriť si vlastný rozvrh vykurovania na každý deň v týždni, čo dáva možnosť zefektívniť vykurovanie na toľko, že bude dokonale zabezpečený tepelný komfort s ohľadom na spotrebu elektrickej energie. Dotykový display tiež poskytuje jednoduchý prístup k množstvu ďalších funkcií ako detekcia otvoreného okna, protimrazová ochrana atď.

Ovládanie radiátora cez WiFi

Hlavnou prednosťou elektrického olejového radiátora s montážou na stenu IQ Line Oil WiFi je jeho ovládanie cez mobilnú aplikáciu. Stiahnutím aplikácie do svojho chytrého telefónu alebo tabletu môžete Elektrický radiátor ovládať prostredníctvom WiFi siete na diaľku odkiaľkoľvek na svete. Na ovládanie elektrického radiátora nie je potrebné žiadne ďalšie príslušenstvo, radiátor IQ Line OIL sa pripojí priamo k vášmu domácemu routeru.

                                        

Postup pripojenia radiátora na domácu WIFI sieť

 

1. Na radiátore IQ line OIL zapnite funkciu WiFi

-  Uistite sa, že radiátor je v pohotovostnom režime.

-  Stlačte a podržte tl.  pokiaľ sa na displeji zobrazí F 0. Pomocou tlačidla  prepnite displej na funkciu F 4

-  Pomocou tl.  alebo  nastavte „ON“ (zapnutá funkcia) alebo „OF“ (vypnutá funkcia) a potvrdte tl. 

-  Aktívna funkcia ovládania radiátora prostredníctvom WiFi je indikovaná na displeji symbolom 

Pozor!!! nepomýlte si ikonu WiFi s ikonou funkcie detekcie prítomnosti 

 

2. Do telefónu/tabletu si stiahnite aplikáciu ”RADISTAR” z Google PLAY alebo App STORE 

3. Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie ju otvorte a zaregistrujte si svoj účet. Na vami zadaný mail Vám príde informácia
o registrácii.

4.  Kliknite na ikonu “add device”, vyberte vašu WIFI sieť na ktorú sa chcete pripojiť a zadajte heslo pre pripojenie radiátora k vašej sieti a stlačte confirm.

     

POZOR!!! niekedy vplyvom rôznych verzií operačných systémov Android či IOS môže prísť k určitej nekompatibilite aplikácie RADISTAR s konkrétnym smartfónom či rôznymi funkciami a nastaveniami smartfónu. Ak nevidíte žiadnu WiFi presvedčte sa či sa jedná o 2,4GHz WiFi siet (5GHz WiFi radiátor nepodporuje) prípadne skúste manuálne zapnúť funkciu polohy (GPS) v smartfóne (potrebné kvoli určeniu časového pásma a synchronizácie času), niekedy to pomôže. 
 
5. Dlhým stlačením tlačidla  na displeji radiátora (cca 6 sek.) aktivujete 60 sekundový pripájací režim radiátora pre synchronizovanie  dát o pripojení do vašej WIFI siete.

           

 

Po úspešnom pripojení radiátora do vašej WIFI siete sa zobrazí na displeji P A S S  a  trvalo rozsvieti ikona  následne sa  zobrazí čas synchronizovaný z internetu.

    

V aplikácií sa zobrazí domovská obrazovka s pridaným zariadením.

       

6. Na domovskej stránke aplikácie uvidíme nové pridané zariadenie s jeho základnými režimami vykurovania, možnosť
Vyp./Zap. Radiátor...,
 

Riešenie problémov:

Ak sa nedarí aplikácií pripojiť radiátor

- Skontrolujte internetové pripojenie telefónu/tabletu, pretože zlé internetové pripojenie môže spôsobiť nepripojenie radiátora, zabezpečte maximálnu vzdialenosť radiátora 10m od WIFI vysielača s čo najmenším počtom prekážok (stena, podlaha, nábytok...). Pri problémoch s pripojením skúste zariadenia pripájať v tej istej miestnosti.

- Uistite sa že máte zapnuté a funkčné WIFI pripojenie na telefóne/tablete

- Uistite sa že registrácia vášho účtu do aplikácie prebehla úspešne a ste pripojený telefónom/tabletom na rovnakú WIFI
sieť ako pripájate radiátor.

- Skontrolujte, či ste neprekročili časový limit pripájania aplikácie alebo radiátora (60 sekúnd)

 

Popis  aplikácie: